สวัสดี ผมปลุกข้าวหอมตอนนี้ข้าวของผมอายุได้2เดือนผมว่าจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-3-21 ผมต้องใส่กี่กิโลต่อไร่คับ

สวัสดี ผมปลุกข้าวหอมตอนนี้ข้าวของผมอายุได้2เดือนผมว่าจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-3-21 ผมต้องใส่กี่กิโลต่อไร่คับ

1 Like

ที่นาปลูกดินเหนียวหรือดินทรายครับ

สูตรสำหรับนาข้าว ผมแนะนำ 16-16-8 สำหรับ นาดินทราย แบะถ้าดินเหนียว 16-20-0 จำนวน 20-25 กิโลต่อไร่ สำหรับรอบแรกครับ แต่ถ้ารอบสอง ผมแนะนำ ช่วงอายุข้าว 55 วัน ใส่แค่ 46-0-0 จำนวน 5-10 กิโลต่อไร่ก็พอครับ