ปลูกข้าว 2 ไร่ เมื่อ 3 มิ.ย.63 ต้องใส่ปุ๋ยอะไร ช่วงไหนครับ

ปลูกข้าว 2 ไร่ เมื่อ 3 มิ.ย.63 ต้องใส่ปุ๋ยอะไร ช่วงไหนครับ.

2 Likes

ปลูกข้าวพันธุ์อะไร และใส่ปุ๋ยอะไรไปบ้างแล้วครับ