ท่านใดพอจะมีต้นมะกอกเทศแบ่งบันบ้างครับ (2-3ต้น)

ท่านใดพอจะมีต้นมะกอกเทศแบ่งบันบ้างครับ (2-3ต้น)

1 Like

ลองสอบถามไปที่
1.สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือมูลนิธิโครงการหลวง หรือกรมวิชการเกษตร บางเขนกรุงเทพฯ