ฉีดน้ำหมักได้2-3วันฉีดยากำจัดรา(เคมี)ได้ไหม

ฉีดน้ำหมักได้2-3วันฉีดยากำจัดรา(เคมี)ได้ไหม

1 Like

ไม่ควรใช้เคทีครับ