ปาล์มน้ำมัน ปลูกที่ชุ่มน้ำ 2-3 ปี ต้นแคระเกร็น แก้ปัญหาอย่างไรดีครับ ใส่ปุ๋ยอะไรดี

ปาล์มน้ำมัน ปลูกที่ชุ่มน้ำ 2-3 ปี ต้นแคระเกร็น แก้ปัญหาอย่างไรดีครับ ใส่ปุ๋ยอะไรดี

3 Likes

ปกติก็จะใส่ต้น กลาง และปลายฝนค่ะ สูตรเสมอสลับกับ 13-13-21 ค่ะ

ที่ลุ่มน้ำที่จริงเหมาะสำหรับปาล์มมาก ในภาพปาล์ม 2.4 ปี ที่ลุ่มน้ำ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช อะไรคือปัจจัยที่ทำให้แตกต่างกัน

  1. ควบคุมอย่าให้มีน้ำขังโดยเด็ดขาด ทำร่องระบายน้ำสำหรับต้นที่ถูกน้ำขัง
  2. ใส่ปุ๋ยต่อเนื่อง ในเคสที่ต้นแกร็นควรเริ่มจากสูตรเสมอ 15-15-15 เมื่อใบแตกออกมา สังเกตุเห็นความแตกต่าง ทางใบยาวขึ้น ใบใหญ่ขึ้น หรือเริ่มมีทะลายชุดใหม่ออกมา ค่อยปรับเติม 0-0-60 และเติมโบรอนเมื่อมีทะลายชุดใหม่ ถ้าใส่ไปครั้งแรก ยังไม่แตกต่างมาก อีก 1 เดือน ใส่ 15-15-15 ซ้ำอีกรอบครับ
  3. เมื่อแล้ง ต้องพยายามหาทางใช้น้ำในคูให้เป็นประโยชน์
  4. ตัดหญ้าให้เมื่อเห็นว่ารก เพราะหญ้าจะคอยแย่งปุ๋ย
    ลองปรับสี่ขั้นตอนนี้ครับ สามเดือนถัดไป น่าจะเห็นความแตกต่าง
2 Likes