ยากำจัดแมลง 2 ชนิดนี้ เป็นยาร้อนหรือยาเย็นครับ แล้วมีข้อจำกัดในการใช้ในทุเรียนอายุ 3 ปีอย่างไรบ้างครับ

ยากำจัดแมลง 2 ชนิดนี้ เป็นยาร้อนหรือยาเย็นครับ แล้วมีข้อจำกัดในการใช้ในทุเรียนอายุ 3 ปีอย่างไรบ้างครับ

3 Likes

คำว่ายาร้อน ยาเย็นเป็นภาษาชาวบ้าน ถ้ายาร้อนพ่นแล้วมีโอกาสเกิดพิษต่อพืช ส่วนใหญ่จะเกิดจากสูตรที่ผสมน้ำมันเป็นตัวทำละลาย เช่น EC EW OD ME (ให้ดูที่ท้าย%ของสาร) แต่ถ้าใช้ตามอัตราที่กำหนด พ่นตอนแดดไม่ร้อน และพ่นแยกเดี่ยวก็จะไม่เกิดพิษต่อพืช ส่วนสูตรอื่นๆจะเป็นยาเย็น เช่น WG SG SP SC SL แต่บางครั้งการผสมสารเคมีหลายชนิด หรือผสมปุ๋ยทางใบ หรือผสมยาจับใบ ถึงแม้ว่าจะเป็นยาสูตรเย็นก็อาจเป็นพิษต่อพืชได้

2 Likes

สารชนิดแรกเป็นกลุ่ม 4A อิมิดาโคลพริด 70%WG มีคุณสมบัติดูดซึมใช้กำจัดแมลงปากดูดทุกชนิด ทั้งเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย ด้วงกัดใบ ส่วนอีกตัวเป็นกลุ่ม 6อะบาเมกติน 1.8%EC ไม่ดูดซึม ถูกตัวตายและกินตาย กำจัดเพลี้ยไฟ ไรแดง การใช้ควรดูก่อนว่ามีศัตรูอะไร และควรแยกพ่นตามชนิดของศัตรู ยกเว้นบางพื้นที่ที่แมลงดื้อยา ค่อยผสม 2ตัว โดยลองผสมในเหยือกก่อน โดยใส่น้ำครึ่งเหยือก (ใช้สารอย่างละช้อน)เติมสารสูตร WG ก่อน กวนให้ละลายน้ำแล้วค่อยเติมสารสูตร EC กวนอีกรอบ หากตกตะกอน หรือแยกชั้นแสดงว่าเข้ากันไม่ได้ ไม่ควรผสมกัน

3 Likes

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ

ขอบคุณครับ ผมจะนำไปใข้ครับ