ตันทุเรียน มีแมลงกินใบ ปลูกประมาณ 2 เดือน เกือบทุกต้น ตายไปแล้ว ประมาณ 4 ต้น ไม่ทราบว่า จะแก้ปัญหาอย่างไรดี ครับ

ตันทุเรียน มีแมลงกินใบ ปลูกประมาณ 2 เดือน เกือบทุกต้น ตายไปแล้ว ประมาณ 4 ต้น ไม่ทราบว่า จะแก้ปัญหาอย่างไรดี ครับ

มีรูปไหมคะว่าเป็นแมลงอะไร