ขนุนใบลักษณะเช่นนี้ครับ โดนแดดตลอดวัน ให้น้ำ 2วันครั้งมีระบบน้ำ และใส่ปุ๋ย46-0-0 1 ช้อนแกงวันที่6 มีนาคม ขอคำแนะนำด้วยคร

ขนุนใบลักษณะเช่นนี้ครับ โดนแดดตลอดวัน ให้น้ำ 2วันครั้งมีระบบน้ำ และใส่ปุ๋ย46-0-0 1 ช้อนแกงวันที่6 มีนาคม ขอคำแนะนำด้วยครับ

4 Likes

เป็นอาการเกิดพิษจากการ ปฏิบัติต่อพืช จากปัจจัยที่ให้กับพืชอย่างใดอย่างหนึ่ง ใบส่วนบนอาการรุนแรงจนขอบใบแห้ง ใบส่วนล่างไม่รุนแรงมากนัก เพียงแต่ขอบใบเหลือง
น่าจะเป็นพิษจากปุ๋ยที่ใส่ เพราะ ๑ ช้อนแกงต่อต้นมากไปหน่อยนะคะ และอีกอย่างหนึ่งต้องรดน้ำให้มากให้เจือจางเยอะๆ