ในที่เนินประมาณ2ไร่ขุดขั้นปลูกทุเรียนไปแล้ว ปลูกคู่ได้50คู่ต้นและยังมีที่ๆเหลือที่ต่ำ ที่ว่างๆจะปลูกพืชหรือต้นอะไรแซมดี

ในที่เนินประมาณ2ไร่ขุดขั้นปลูกทุเรียนไปแล้ว ปลูกคู่ได้50คู่ต้นและยังมีที่ๆเหลือที่ต่ำ ที่ว่างๆจะปลูกพืชหรือต้นอะไรแซมดี…

ผมว่าปลูกได้หลากหลายเลยนะครับ ถ้าอยากได้รายได้แบบระยะสั้นลงก็ลองปลูกผักมั้ยครับ