ถั่วฝักยาวพันธุ์เส้น เช้านี้มีใบด่าง2 สี เมื่อคืนมีฝนตก และหลังฝน ผมใส่ปุ๋ยเคมี 8 -24-24 ใส่ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการใส

ถั่วฝักยาวพันธุ์เส้น เช้านี้มีใบด่าง2 สี เมื่อคืนมีฝนตก และหลังฝน ผมใส่ปุ๋ยเคมี 8 -24-24 ใส่ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการใส่ปุ๋ยเกินขนาด หรือ ใบมีเชื้อ???. แล้วผมก็ตัดยอดที่เลื้อยตาม YouTube. เพื่อให้เลี้ยงฝักให้โต แต่เช้านี้ฝักเริ่มหยุดโตยาวได้แค่60 เซนติเมตร

5 Likes

ผมแอบคิดว่าปุ๋ยเกินขนาดมากกว่า เชื้อราน่าจะเป็นอาการอื่น

1 Like

เป็นไวรัสครับไม่ต้องแก้

1 Like