สวัสดีคับผมปลุกแตงกวาครั้งแรก 2งานคับ 8แถวๆยาวประมาน60ม. จังหวัดสงขลา การดูแลรักษา ศัตรูพืช เชื้อราแมลง

สวัสดีคับผมปลุกแตงกวาครั้งแรก 2งานคับ 8แถวๆยาวประมาน60ม. จังหวัดสงขลา การดูแลรักษา ศัตรูพืช เชื้อราแมลง