อยากทราบว่าการใช้ปุ๋ย21-0-0ฆ่าหญ้ามีสูตรไหนที่ใช้ได้ผลจริงบ้างครับ

อยากทราบว่าการใช้ปุ๋ย21-0-0ฆ่าหญ้ามีสูตรไหนที่ใช้ได้ผลจริงบ้างครับ

1 Like

46-0-0 ผสมเกลือ ก็ได้ผลในระดับหนึ่งครับ เหมาะสำหรับหญ้าที่ไม่มีหัวลงดิน และกหญ้าที่ไม่แก่จนเกินไป

เคยเห็นแต่ ไกลโฟเสตผสมยูเรีย ถ้าเอา21-0-0มาฆ่าหญ้านี่ไม่น่าจะคุ้มครับ ค่ายาขวดนึงถูกกว่าเยอะ