21-22-23ความชื้นขึ้น ดอกขบวนสุดท้าย ของตะวันออกครวจะออกได้แล้วนะแผ่วน้ำ ชักนิดแล้วกระตุ้นต่อ 💕Kosan sanchai

21-22-23ความชื้นขึ้น ดอกขบวนสุดท้าย ของตะวันออกครวจะออกได้แล้วนะ
แผ่วน้ำ ชักนิดแล้วกระตุ้นต่อ
:two_hearts:Kosan sanchai