ผลโหวตโพลเรื่องโรคพืชของข้าวโพดและมะม่วง ประจำวันที่ 22 มีนาคม - 25 มีนาคม 2564 ในชุมชน Kaset Go มีผลดังนี้ (เรามีวิธีการแก้สำหรับโรคใบด่างข้าวโพด และ โรคช่อดอกดำมะม่วงด้วยมาดูกันเลย)

ผลโหวตโพลเรื่องโรคพืชของข้าวโพดและมะม่วง ประจำวันที่ 22 มีนาคม - 25 มีนาคม 2564 ในชุมชน Kaset Go มีผลดังนี้ (เรามีวิธีการแก้สำหรับโรคใบด่างข้าวโพด และ โรคช่อดอกดำมะม่วงด้วยมาดูกันเลย)

โรคที่เกษตรกรพบเป็นอันดับที่ 1 ของข้าวโพดคือ โรคใบด่างแคระ (dwarf mosaic)
การแพร่ระบาด โดยแมลงพาหะ ได้แก่ เพลี้ยอ่อนข้าวโพด (Rhopalosiphum maidis Fitch.) เพลี้ยอ่อนหญ้า (Hysteroneura setariae Thos.) สามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางท่อนพันธุ์ได้
การป้องกันและกำจัด

 1. ใช้เมล็ดพันธุ์จากต้นปราศจากโรค หรือเมล็ดพันธุ์ต้านทาน
 2. สารวจเพลี้ยอ่อนที่เป็นแมลงพาหะ หากพบการระบาดควรกำจัด เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ
 3. หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวโพดในช่วงที่มีการระบาดของแมลงพาหะ
  .
  โรคที่เกษตรกรพบเป็นอันดับที่ 1 ของมะม่วงคือ โรคช่อดอกดำ
  สามารถอ่านวิธีการกำจัดและรับมือได้จากในคลังความรู้นี้ได้เลย https://m.kasetgo.com/yf2V
  .
  และนี้คือผลโหวตอันดับต่างๆ
  ผลโหวตจากชาวไร่ข้าวโพดในชุมชนจำนวน 54 คน
  โรคพืชข้าวโพดที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
  อันดับ 1 โรคใบด่าง 43 %
  อันดับ 2 โรคใบไหม้แผลใหญ่ 37 %
  อันดับ 3 โรคราสนิม 35 %
  อันดับ 4 โรคราน้ำค้างหรือโรคใบลาย 31 %
  .
  ผลโหวตจากชาวสวนมะม่วงในชุมชนจำนวน 131 คน
  โรคพืชมะม่วงที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
  อันดับ 1 โรคช่อดอกดำ 51%
  อันดับ 2 โรคราดำ 37 %
  อันดับ 3 ราแป้ง 29 %
  อันดับ 4 โรคแอนแทรคโนส 21 %
  .
  เปอร์เซ็นของโรคพืชคิดจากจำนวนชาวไร่-ชาวสวนที่ร่วมทำแบบสอบถาม
  .
  เกษตรกรพึงระวังโรคพืชที่ระบาดในช่วงนี้ อย่าลืมหมั่นตรวจสวนและไร่เพื่อป้องกันโรคและดูแลแก้ไขไม่ให้ระบาด
  .
  ติดตามและร่วมตอบโพลทุกสัปดาห์ได้ใน Kaset Go!

10 Likes