ผลโหวตออกแล้ว! โพลข้าวโพดและมะม่วง ประจำวันที่ 23 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2564

ผลโหวตออกแล้ว!!! โพลข้าวโพดและมะม่วง ประจำวันที่ 23 มิถุนายน - 27 มิถุนายน 2564
จากโพลชุมชนเรื่องศัตรูพืชของข้าวโพดและมะม่วงใน Kaset Go ผลดังนี้
.
ผลโหวตจากชาวไร่ข้าวโพดในชุมชนจำนวน 122คน
ศัตรูพืชในข้าวโพดที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 59%
อันดับ 2 หนอนเจาะลำต้น 41 %
อันดับ 3 หนอนเจาะฝัก 21 %
อันดับ 4 เพลี้ยอ่อน 19 %
.
ผลโหวตจากชาวสวนมะม่วงในชุมชนจำนวน 116 คน
ศัตรูพืชในมะม่วงที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 เพลี้ยแป้ง 51 %
อันดับ 2 เพลี้ยจักจั่นฝอยมะม่วง 39 %
อันดับ 3 ด้วงงวง 24 %
อันดับ 4 เพลี่ยหอยเกราะอ่อนสีน้ำตาล 18 %
ระวังแมลงปีกแข็ง และ แมลงวันทองด้วยละ เพื่อนๆเกษตรโกเขาบอกมา
.
เปอร์เซ็นของศัตรูพืชในแต่ละอันดับคิดจากจำนวนชาวสวนและชาวไร่ที่ร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด
.
แนวทางการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด แบบวิธีผสมผสาน จากอาจารย์ สุเทพ สหายา
1.วิธีกล เก็บกลุ่มไข่ เก็บหนอนมาทำลายโดยเฉพาะหนอนที่ยังรวมตัวเป็นกลุ่ม หรือทำกับดักใช้กากน้ำตาลผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 ใส่ขวดพลาสติกเจาะรูแขวนไว้ตามสวนตัวผีเสื้อกลางคืนจะมาดูดกินเหยื่อจมน้ำ
2.ใช้ชีวภัณฑ์ เชื้อบีที ที่เจาะจงกำจัดหนอนผีเสื้อ
3.ใช้สารสกัดจากพืช เช่น หางไหล สารสกัดจากเมล็ดสะเดา หรือฝักคูน
4.ใช้สารเคมี ฉีดลงกรวยยอด เช่น
-กลุ่ม1อะซีเฟต ไทโอไดคาร์บ หรือไตรคลอร์ฟอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-สารกลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม6อีมาเมกติน
-กลุ่ม13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน
-กลุ่ม22อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลิโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
*หมายเหตุการพ่นสารเน้นให้ถูกตัวและช่วงหนอนเล็ก
.
อ่านต่อเกี่ยวกับเพลี้ยแป้งในมะม่วงและวิธีการกำจัดได้เลยที่นี้ https://m.kasetgo.com/N9Sy
.
เพื่อนๆเกษตรกรระวังโรคพืชและศัตรูพืชที่มีในช่วงนี้ อย่าลืมหมั่นตรวจสวนเพื่อป้องกันและดูแลแก้ไขไม่ให้ระบาด หรือทำลายผลผลิตการเกษตรไปมากกว่านี้


28 Likes

จะลองนำข้อ3มาปรับใช้ดู