พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 - 29 สิงหาคม อ่านเพิ่มเติมที่นี่!

พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 - 29 สิงหาคม อ่านเพิ่มเติมที่นี่!

ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 24 - 27 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 24 - 27 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 24 - 27 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซีย

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 24 - 27 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
ในช่วงวันที่ 24 - 27 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ในช่วงวันที่ 24 - 27 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 28 - 29 ส.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/7-day_forecast.php

4 Likes

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนไม่ตกสองสัปดาห์แล้วครับ