หอมปทุม25วันใช้46-0-0หรือเอา46-0-0ผสม16-20-0 ได้ไหมครับ กำลังจะลองทำดูครับ

หอมปทุม​25วันใช้46-0-0หรือเอา46-0-0ผสม16-20-0 ได้ไหมครับ​ กำลังจะลองทำดูครับ

2 Likes

ผสมได้ถ้าเรารู้ปริมานมันแล้ว46-0-0ใส่เยอะเกินมันจะล่อแมลงและโรคทีมากับแมลงค่อยๆไส่ส่วน16-20-0ก็ไม่รู้ใครบอกมาว่าโปรตัสเซียมไม่ใช้ให้ใช้ตอนเป็นผลถ้าถามผมโปตัสเซียมจะขยายท่อน้ำเลี้ยงจึงทำให้ขั่วผลใหญ่ไม่หลุดง่ายในทางกลับกันท่อน้ำเลี้ยงไม่ได้มีแต่ในผลอย่างเดียวในใบและลำต้นก็มีและโปรตัสเซียมจะควบคุมปุ๋ยตัวหน้าและตัวกลางให้ทำงานอีกด้วยถ้าถามผม ผมไม่ชอบให้เป็น0ควรจะเป็น20หรือ21ส่วนตัวกลางพืชไม่ต้องเยอะมันต้องการแค่5และมันสามารถรีไซเคอนนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายครั้งถ้าพืชกินไม่หมดตกค้าง.ในดินมันจะไปจับตัวกับธาตุอาหารรองและจุลธาตุจะทำให้พืชกินหรือเอาไปใช้งานไม่ใด้ตัวกลางจาก20ควรจะเป็น5ก็พอรวมทั้งในอดีตเราใส่ไว้ไม่รู้เท่าไรใว้ในดินเรา
#ตอนนี้ผมกำลังมึนหัวตึบแล้ว
เอาเป็นว่าอยากรู้เข้าใจดูในยูทูปเกียวกับนักวิชาการอภิปรายเรื่องคุณและโทษของปุ๋ยหรือธาตุอาหารครับ

1 Like

ขอบคุณ​มากครับ​