สวัสดีครับอยากทราบยางตายนึ่งมากยางไม่ค่อยออกเลยปีนี้พื้นที่25ไร่ค่อนไปแล้ว5ไร่ครับมีวิธีแก้ไขยังบ้างครับ

สวัสดีครับอยากทราบยางตายนึ่งมากยางไม่ค่อยออกเลยปีนี้พื้นที่25ไร่ค่อนไปแล้ว5ไร่ครับมีวิธีแก้ไขยังบ้างครับ

1 Like

อาจารย์อรพรรณเคยแนะนำวิธีรักษาโรคนี้ไว้ตามนี้ครับ

  1. เอาใจใส่บำรุงรักษาสวนยางให้สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มปลูก
  2. ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามจำนวนและระยะเวลาที่ทางวิชาการแนะนำ
  3. ใช้ระบบกรีดยางให้ถูกต้องและเหมาะสมกับพันธุ์ยาง
  4. อย่ากรีดยางเมื่อยางยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด
  5. หยุดกรีดยางในขณะยางผลัดใบ
2 Likes

เอาตามที่คุณเรวินเสนอนะครับ พร้อมทำการฟื้นฟูต้นยางเหล่านั้น
การดูแลฟื้นฟูต้นที่มีปัญหาหน้ายางตายนึ่ง
1.การตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อปรับสภาพดิน และใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์
การจัดการปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก10-15 กิโลกรัม/ต้น/ปี ส่วนปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปีแบ่งใส่ 2 ครั้ง หรือตามค่าวิเคราะห์ ต้นฝนและปลายฝน
2. การจัดการน้ำให้อย่างเหมาะสม **ถ้าแล้งขาดน้ำ น้ำยางก
4.อย่าหักโหมเร่งความถี่ในการกรีดยางมากเกินไป
5 การกรีดตามหลักวิชาการกำหนด และรักษาหน้ากรีดอย่าให้แห้งหรือตาย
ที่จริงแล้วการฟื้นฟูต้นยางที่เสีย ควรหยุดกรีดไปก่อนรอจนกว่าต้นยางเหล่านั้นจะฟื้นกลับมาใหม่

1 Like

เห็นเป็นกันเยอะเลย