25-7-7ใส่ตอนบำรุงดอกได้มัยบางคนบอกห้ามใส่ใส่ได้แต่15-0-0ขอความรูเพิ่มเติมคับ

25-7-7ใส่ตอนบำรุงดอกได้มัยบางคนบอกห้ามใส่ใส่ได้แต่15-0-0ขอความรูเพิ่มเติมคับ

1 Like

เคยเห็นอยู่นะคะ ปุ๋ยคอกและเคมีใส่ 25-7-7 ค่ะ แต่ขอรอผู้รู้ด้วยคนจ้า

1 Like