ส้มโอ ปลูกได้ สามเดือนช่วงนี้ฝนชุก ปุ๋ย 25-7-7เร่งต้น ราก วันต้อง ต่อครั้งครับ

ส้มโอ ปลูกได้ สามเดือน
ช่วงนี้ฝนชุก ปุ๋ย 25-7-7
เร่งต้น ราก วันต้อง ต่อครั้งครับ

ทวนคำถามอีกทีได้ไหม งงๆ