เก็บผลผลิตลำไยปีนี้ 2563ถึงปี2564 เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะมีแรงงานเพียงพอไหมครับ

เก็บผลผลิตลำไยปีนี้ 2563ถึงปี2564
เขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะมีแรงงานเพียงพอไหมครับ

9 Likes

ถ้าไม่มีปัญหาโรคระบาดโควิท 19 เรื่องแรงงานก็คงไม่มีปัญหาหรอก วันนี้ยังคาดเดายาก แรงที่มาทำลำไยส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน (เขมร) อีกประเด็นคือนโยบายรัฐบาลจะมีมาตรการควบคุมการเข้าออกของแรงงานต่างด้าวหรือป่าว

1 Like

ส่วนมากยังติดเรื่องโควิดอยู่ครับ ถ้าได้แรงงานที่อยู่ในประเทศน่าจะง่ายกว่า

2 Likes

ผมก็เครียดเรื่องนี้อยู่เลย กลัวคนไม่พอ

1 Like

รอประกาศจากทางจังหวัดดีกว่าครับ แน่นอนสุด

2 Likes