ทุเรียนอายุ3ปีได้ต้นไม่ถึง2ฟุต ขุดดูรากไม่ลงดินเลย ดินเหนียวผสมดินกรวดดูแลยังไงค่ะ

ทุเรียนอายุ3ปีได้ต้นไม่ถึง2ฟุต ขุดดูรากไม่ลงดินเลย ดินเหนียวผสมดินกรวดดูแลยังไงค่ะ

4 Likes

ลองเอาแกลบดิบผสมปุ๋ยคอก +16-16-16 คลุกเคล้ากับดินใส่บริเวณรอบๆโคนทุเรียนก็จะช่วยให้ทุเรียนฟื้นตัวดีขึ้น

4 Likes

ทุเรียนไม่ชอบดินเหนียว การระบายนํ้าไม่ค่อยดี ทำให้เกิดโรครากเน่า,โคนเน่าใด้ง่าย ถ้าเป็นดินร่วนปนลูกรังจะดีที่สุด วีธีแก้คือปั้นโคกให้สูงประมาณ20เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เมตรครับ

4 Likes