อินทผลัมบาฮีเนื้อเยื่ออายุ3ปี2เดือนยังไม่ออกจั่นเลยค่ะต้องงดการให้น้ำไหมค่ะรดน้ำทุกวัน

อินทผลัมบาฮีเนื้อเยื่ออายุ3ปี2เดือนยังไม่ออกจั่นเลยค่ะต้องงดการให้น้ำไหมค่ะรดน้ำทุกวัน

1 Like

.ส่วนปุ๋ยในอินทผลัมที่จะให้ผล
1.ก่อนออกดอก ให้สูตร 8-24-24อัตรา2-3 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง ช่วงบำรุงต้นเสริมด้วย แคเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี หลังปุ๋ยละลายหมดให้งดน้ำรอการออกดอก
2.หลังติดผล ขยายขนาด ให้ 16-16-16+15-0-0+26.5 CaO(2/1)2-3กิโลกรัม/ต้ต/ครั้งเสริมด้วย แคเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี
3.ช่วงก่อนแก่ ให้สูตร 13-13-21แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่มเหล็ก สังกะสี ครั้งละ 2-3กิโลกรัม/ต้น
ตัดแต่งทาง ทำความสะอาดแปลงปลูก