3ไร่3งาน80ตารางวาบว กกับ2ไร่1งาน13ตารางวาเท่ากับเท่าไกร่

3ไร่3งาน80ตารางวาบว
กกับ2ไร่1งาน13ตารางวาเท่ากับเท่าไกร่

6ไร่ 93 ตารางวา

การคำนวณ
1 ไร่ = 4 งาน = 400 ตารางวา = 1,600 ตารางเมตร

6ไร่ 93 ตารางวาค่า