ต้นทุเรียนตายจากยอดลงมาเป็นอะไรครับ จะแก้ไขอย่างไรดีครับ เป็นเดือนละ3-4ต้นจาก300 ต้นครับ และจะมีใบเหลืองเดือน4-5 ต้นต่อ

ต้นทุเรียนตายจากยอดลงมาเป็นอะไรครับ
จะแก้ไขอย่างไรดีครับ
เป็นเดือนละ3-4ต้นจาก300 ต้นครับ

และจะมีใบเหลืองเดือน4-5 ต้นต่อเดือนครับ

6 Likes

ระบบรากและดินมีปัญหา ต้องแก้ไขที่ดิน ความเป็นกรด-ด่าง การระบายน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดินทั้งกายภาพ เคมี ชีวภาพ เป็นต้น

ถ้าบำรุงตามปกติแล้ว ก็น่าจะมีปัญหาที่ต้นหรือระบบรากนะ

ขอบคุณครับ

เกี่ยวกับระบบรากมีปัญหาครับเชื้อราเข้าทำลายแนะนำใช้ยาละลายน้ำราดโคนต้นโดยใช้เมทาแลคซิลหรือฟอสอิธิล-อลูมิเนียม100กรัม+ฮิวมิค