ผมทราบว่าทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีมาจากการปรับปรุงพันธ์จากกรมวิชาการ น่าสนใจมากเลยครับผมสนใจหาพันธ์ จันทบุรี 3,4,7,9,10

ผมทราบว่าทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีมาจากการปรับปรุงพันธ์จากกรมวิชาการ น่าสนใจมากเลยครับ
ผมสนใจหาพันธ์ จันทบุรี 3,4,7,9,10 ครับ
หาได้ที่ไหนหนบ้างงงครับ

2 Likes