ทุเรียนอายุประมาณ3-4ปีควรให้น้ำกีวันครั้ง

ทุเรียนอายุประมาณ3-4ปีควรให้น้ำกีวันครั้ง

1 Like

1.ต้องที่ความชื้นของดิน หรือต้นหญ้าบนผิวดินก้ได้ เพราะรากทุเรียนหาอาหารบนผิวดินนะครับ
2.สภาพอากาศความชื้นสัมพัทธ์ ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ(แห้ง)ก็ให้บ่อยครับ อาจเป็นทุกวันหรือวันเว้นวัน
แต่ทีดีควรดูตามข้อที่หนึ่งเป็นหลัก

ของผม5ปีกว่ากำลังออกดอกให้น้ำวันเว้นวันวันละ1ชั่วโมงครับ
เค้าแนะนำมาแบบนี้ครับ
ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่า