เรียนถามทุกท่านครับ พื้นที่นาน้ำท่วมปีละครั้งประมาณ 3-5วัน อยากจะลงไม้ใหญ่ไว้ร่มเงา แนะนำต้นอะไรได้บ้างครับ

เรียนถามทุกท่านครับ พื้นที่นาน้ำท่วมปีละครั้งประมาณ 3-5วัน อยากจะลงไม้ใหญ่ไว้ร่มเงา แนะนำต้นอะไรได้บ้างครับ…

ต้องยกเปฺ็นโคกหรือยกร่องเสียก่อน แล้วค่อยปลูก ชมพู่หรือมะพร้าวน้ำหอม

1 Like