ปลูกทะเรียนอย่างไร ให้รอดครับ/ปลูกที่อุบล ปลูกสัก 3-5 ต้น

ปลูกทะเรียนอย่างไร ให้รอดครับ/ปลูกที่อุบล ปลูกสัก 3-5 ต้น

4 Likes

ได้ครับ แต่ไม่ควรเป็นพื้น ที่สูง เกินกว่า 800 เมตรจากน้ำทะเล โอกาสอาจเกิดน้ำค้างแข็งในฤดูหนาว การบานดอกในช่วงอากาศเย็นเกสรตัวเมียก็จะแห้งได้ง่ายและผสมไม่ติด** บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น เอาอย่างนี้นะครับก็ปลูกได้
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.การเตรียมดิน ไถหรือพรวน ยกโคกแล้วปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี
3.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง
4. ให้น้ำสม่ำเสมอ ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
5.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคน
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
1.รูปทุเรียนเล็ก

1 Like

ขอบพระคุณครับ

ปลูกพันธุ์อะไรอยู่ครับ