ขอทราบวิธีแก้มะพร้าวร่วงหมดทั้งจั่นเลยค่ะ ออกมาตอนแรกติดลูกดีมากค่ะ พอลูกเท่ามะนาวร่วงหมดเลยค่ะ มะพร้าว 3ปี6เดือนค่ะ

ขอทราบวิธีแก้มะพร้าวร่วงหมดทั้งจั่นเลยค่ะ ออกมาตอนแรกติดลูกดีมากค่ะ พอลูกเท่ามะนาวร่วงหมดเลยค่ะ มะพร้าว 3ปี6เดือนค่ะ

5 Likes

มะพร้าวออกจั่นหลายชุดแล้วไม่ติดผลเนื่องจาก

1.ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์
2.การเตรียมความพร้อมต่อการออกดอกของมะพร้าวของเรายังไม่ดีเท่าที่ควร จึงมีดอกและเกสรไม่แข็งแรงสมบูรณ์ การผสมจึงไม่ค่อยติด
3.ช่วงนี้อากาศร้อนจัดการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารต่ำการพัฒนาดอกไม่สมบูรณ์ และเกสรตัวเมียอาจแห้งไปก่อนที่จะได้รับการผสม
การแก้ไข
1.ให้น้ำสม่ำเสมอ ในตอนเช้า
2.ทำการคลุมโคนด้วยทางมะพร้าวแห้งเพื่อรักษาความชื้นและลดอุณหภูมิ
3.ลอกเลนปีละครั้งถ้ามีร่องน้ำ
4.การให้ปุ๋ย
4.1ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ปีละ 1ครั้ง ปริมาณ 25-30 กิโลกรัม/ต้น
4.2ช่วงบำรุงต้นให้ 16-16-6หรือ 17-17-17+15-0-0+26.5CaO(2/1) เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสีประมาณ3.0กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง3 ครั้ง
4.3 ก่อนออกดอก ให้ 8-24-24ประมาณ3.0กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง+แคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสีเพื่อใหฟ้การสร้างและพัฒนาเกสรสมบูรณ์แข็งแรง
4.4 หลังติดผล 13-13-21ประมาณ3.0กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง+แคลเซี่ยม-โบรอน โดยการให้ปุ๋ย4.3และ4.4 ควรสลับกันทุกๆ 2 เดือน

กรณีของท่าน ที่ถามมา ควร พ่น ปุ๋ย 0-52-34 หรือ 0-42-56 เสริมแคลเซี่ยม-โบรอน+สังกะสี แม็กนีเซี่ยม 2-3 ครั้งทุกๆ 7 วัน

3 Likes