น้ำในบ่อเป็นกรดสูงมากวัดได้3.8pHแก้ไขปรับปรุงอย่างไรให้ถาวรครับ

น้ำในบ่อเป็นกรดสูงมากวัดได้3.8pHแก้ไขปรับปรุงอย่างไรให้ถาวรครับ

1 Like

ใช้ปูนขาวค่อยปรับทีละน้อยหลังปูนทิ้งไว้7-10 วันแล้วทำการวัดค่ากรดใหม่ ทำอย่างนี้ จนกว่าจะได้ค่าใกล้กลาง 6.5

น้ำนี่ต้องใช้เวลาพอสมควรเลย