ต้องไปแจ้งกรมป่าใม้ไหมตอนนี้ลงยางนา30ต้นพยุง3ต้นมะฮอกกานี4ต้นคาดว่าจะลงให้เต็มที่นา5ไร่กว่าหรือยังไงคะ

ต้องไปแจ้งกรมป่าใม้ไหมตอนนี้ลงยางนา30ต้นพยุง3ต้นมะฮอกกานี4ต้นคาดว่าจะลงให้เต็มที่นา5ไร่กว่าหรือยังไงคะ

ไม่ต้องแจ้งเลย ตอนตัดฟันต้องแจ้ง ถ้าเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่

1 Like

ที่ที่ปลูกมีเอกสารสิทธิ์ไม๊ครับ ถ้ามีไปแจ้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก่อนตัดครับ

2 Likes

ระวังมันเข้า ข่าย"คนปลูกไม่ได้ใช้ คนใช้ติดคุก"นะครับสำหรับหวงห้ามถ้ายังไม่ประกาศยกเลิกจะเหมือนพืชกัญชา และกระท่อม555

ไม่แน่ใจว่าต้องแจ้งตอนปลูกไหม ลองไปถามอุตสาหกรรมป่าไม้ดู

ตอนปลูกไม่ต้องแจ้งตอนนี้เขาปลดลอ็กแล้ว ตอนตัดฟันใช้เองไม่ต้องแจ้ง ยกเว้นมีการเคลื่อนย้ายไม้ออกจากพื้นที่ จะต้องแจ้งให้ป่าไม้ทราบ