ถ้าผมเอา38-3-3ใส่ผักเลขสามตรงกลางมีผลทำให้ออกดอกไหมครับต้องกี่เปอร์เช้นถึงจะได้เปอร์เช้นในการออกดอกครับอธิบายให้ผมหน่อยค

ถ้าผมเอา38-3-3ใส่ผักเลขสามตรงกลางมีผลทำให้ออกดอกไหมครับต้องกี่เปอร์เช้นถึงจะได้เปอร์เช้นในการออกดอกครับอธิบายให้ผมหน่อยครับ

ตัวกลางช่วยเร่งออกดอกจริงครับ แต่ถ้าเป็นพืชผัก แนะนำใช้สูตรเสมอก็พอครับผม เช่น 15-15-15

ธาตุฟอสฟอรัส โดยหน้าที่หลัก คือธาตุที่เป็นองค์ประกอบของพลังงานในพืช เปรียบเสมือนแบตเตอรี่ครับ ที่ช่วยให้พืชสามารถทำปฏิกิริยาต่างๆในพืชได้ ส่วนที่ชัดเจนมากๆในด้านการเจริญเติบโต คือ การส่งเสริมการแตกราก แตกกอของพืชบางชนิด ส่วนเรื่องการออกดอกนั้น ฟอสฟอรัสเป็นเพียงตัวที่ช่วยส่งเสริมให้พืชออกดอกได้สมบูรณ์ ไม่ได้มีส่วนในการชักนำการออกดอกครับ

2 Likes

ขอบคุณครับ

1 Like