ผมไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ มีที่ดินอยู่ 4 ไร่ อยากปลูกผลไม้เพื่อเสียภาษีน้อยลง ผมอยากปลูกทุเรียน 1 ไร่ อีก3 ไร่ อ

ผมไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ มีที่ดินอยู่ 4 ไร่ อยากปลูกผลไม้เพื่อเสียภาษีน้อยลง ผมอยากปลูกทุเรียน 1 ไร่ อีก3 ไร่ อยากปลูกผลไม้ แทบจะทุกอย่างที่มีในไทย อย่างละ2-3 ต้น ส่วนอันไหนชอบทานก้อจะปลูก 10 ต้น คือผสมกัน หลายๆ ชนิด ทั้ง3 ไร่ จึงอยากจะถามว่า
1 ปลูกแบบที่ผมคิด ทำได้มั๊ย ต้นไม้จะกลายพันธุ์มั๊ย
2 จะดูแลลำบากมั๊ยเรื่องศตรูพื้นหลากหลาย เขาทำกันมั๊ยที่ปลูกหลายๆ อย่างในที่เดียวกัน ผมคัดมาได้ 20 กว่าชนิดเลยครับ
มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร ช่วยแนะนำด้วยครับ ก่อนสั่งต้นไม้ครับ

1 Like

ผมไม่เคยปลูกต้นไม้เลยครับ มีที่ดินอยู่ 4 ไร่ อยากปลูกผลไม้เพื่อเสียภาษีน้อยลง ผมอยากปลูกทุเรียน 1 ไร่ อีก3 ไร่ อยากปลูกผลไม้ แทบจะทุกอย่างที่มีในไทย อย่างละ2-3 ต้น ส่วนอันไหนชอบทานก้อจะปลูก 10 ต้น คือผสมกัน หลายๆ ชนิด ทั้ง3 ไร่ จึงอยากจะถามว่า
1 ปลูกแบบที่ผมคิด ทำได้มั๊ย ต้นไม้จะกลายพันธุ์มั๊ย
2 จะดูแลลำบากมั๊ยเรื่องศตรูพื้นหลากหลาย เขาทำกันมั๊ยที่ปลูกหลายๆ อย่างในที่เดียวกัน ผมคัดมาได้ 20 กว่าชนิดเลยครับ
มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร ช่วยแนะนำด้วยครับ ก่อนสั่งต้นไม้ครับ

ที่ท่านถามนั้นพิเศษ คือทุเรียน

การปลูกทุเรียน
ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น ควร ปลูกกล้วยหอมให้ร่มเงาและความชุ่มชื้น ไว้ก่อน2-3เดือนได้ก็ดี
1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
2.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
3.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
4 ยกเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, เมตร
5.การเตรียมดินปลูก ไถหรือพรวน ยกโคกแล้ว
5.1 ปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50 เซนติเมตร ผสมหินฟอสเฟต 300-500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าทุเรียนประมาณ 1 นิ้ว
5.2 การเลือกต้นพันธ์ุ ควรเป็นต้นจากกิ่งกะโดง หากเป็นกิ่งข้างเวลาปลูกต้องขนาบไม้ให้ยอดตรง ไม่เป็นต้นค้างปี มีการเปลี่ยนถุงไม่เก่าขาดง่าย ต้นอวบใบหนาเข้ม แข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคและแมลงติดมา
6.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสงปักไม้ยึดลำต้น
7. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน
8.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ
9.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคน
ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง
10ส่วนการใ้ห้ปุ๋ย
ปุ๋ยทุเรียนเล็ก มีดังนี้
10.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณ 5.0กิโลกรัม/ต้นปีละครั้ง
10.2ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ17-17-17หรือ 16-16-16+15-0-0+26.5 CaO หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต
11. การตัดแต่งกิ่ง ควบคุมทรงพุ่มเตี้ย เพื่อให้ทุเรียนเตี้ยหลังปลูกไปแล้ว 1ปี ที่ระดับ 1.0และ 2.0และ3.0โดยรวมมีความสูงไม่เกิน 5.0เมตรทุเรียนต้นเตี้ย ง่ายต่อการจัดการ เก็บผล ห่อผล พ่นยา
12ทำการเสริมราก หลังลำต้น ประมาณ 1นิ้ว เพื่อให้ออกผลเร็ว

ส่วนไม้อื่นใช้หลักการเดียวกับทุเรียน ไม้ใหญ่ ปลูกห่าง ไม้เล็กปลูกถี่ การดูแลจะง่ายกว่าทุเรียนการให้น้ำและปุ๋ยคล้ายกันหมด ศัตรูพืชว่ากันตามฤดูกาล นะครับ