⛲ช่วยแนะนำปั้มซัมเมอร์บาดาลแบบโซลาเซล⛲ หน่อยครับ บ่อ4นิ้วลึกประมาณ100ม. งบประมาณ15-20k.ไม่เน้นเเรงมาก ปั้มใส่ถังพักใช้ใน

:fountain:ช่วยแนะนำปั้มซัมเมอร์บาดาลแบบโซลาเซล:fountain: หน่อยครับ บ่อ4นิ้วลึกประมาณ100ม. งบประมาณ15-20k.ไม่เน้นเเรงมาก ปั้มใส่ถังพักใช้ในบ้านและรดนำ้ต้นไม้ข้างบ้าน :pray::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::pray:

เข้าไปสอบถามที่ร้านค้าโดยตรงครับเพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องคำนวณ เช่นเลือกปั๊มให้เหมาะกับปริมาณน้ำที่เจาะได้ ก่อนเลือกซื้อปั๊มควรรู้ปริมาณน้ำก่อนเลือกซื้อปั๊มเพราะจะเกี่ยวข้องกับแรงม้าและกำลำงไฟของปั๊มครับ แรงม้าเยอะก็จะใช้ไฟเยอะส่งผลให้ต้องคำนวณแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ด้วยครับ

ขอบคุณครับ