ทุเรียน4ปีครึ่งติดลูก ให้ปุ๋ย 12-12-17 ทางดินแล้วมีอาการแบบนี้ครับ สาเหตุคืออะไร ส่วนต้นไม่ติดลูกงามปกติดีครับ

ทุเรียน4ปีครึ่งติดลูก ให้ปุ๋ย 12-12-17 ทางดินแล้วมีอาการแบบนี้ครับ สาเหตุคืออะไร ส่วนต้นไม่ติดลูกงามปกติดีครับ

4 Likes

1เป็นธรรมดา การเลี้ยงลูก ขนาดกิ่งไม่ใหญ่พอนำไปสู่ การทิ้งใบจนหมดทั้งกิ่ง หรือที่เขาเรียกเกิดการทิ้งกิ่ง หรือต้นโทรม ครับ
เนื่องอาหารไม่พอเลี้ยงลูก
2.ผมไม่แน่มีเชื้อเข้าทำลายหรือป่าว รอ อ.อรพรรณท่านมาช่วยวิเคราะห์
3.ตอนนี้ท่านต้องเด็ดดอกรุ่นหลังทิ้งให้หมด เอารุ่นใดรุ่นเดียว
4.การให้ปุ๋ย-น้ำดังนี้

1).การจัดการน้ำ-ปุ๋ยช่วงออกดอกและเลี้ยงผลแก่ดังนี้

1.1)การจัดการน้ำเพี่อช่วยให้การออกดอกดีขึ้น หลังที่ทำการเปิดตาดอกแล้วทุเรียนเริ่มแทงดอกออกมาเป็นหัวตาปูให้เห็น หากอากาศแห้งให้ขึ้นน้ำทีละน้อยแบบพรมให้หน้าดินชื้น ให้สังเกตว่าทุเรียนขาดน้ำหรือไม่ ถ้าน้ำน้อยกลุ่มดอกหุบ ถ้าน้ำมากกลุ่มดอกจะกางออก ยิ่งดอกโตขึ้นก็ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ในระยะหัวกำไล และระยะดอกบาน
ช่วง–----ไข่ปลา-ตีนหนู - ดอกบาน ---- หางแย้- ขึ้นหนาม ---- ป๋องนม-- ผลโตเก็บเกี่ยว
วันพัฒนา-30-----20-------10--------------10------- 30-------------30------ 45---------10

น้ำที่ให้ — 20% --100% --50% -------- --50%---- 70%--------100%----100%—----70%

1.2การให้ปุ๋ยในระยะ ไข่ปลาถึงดอกบาน
เพื่อให้ทุเรียนมีการพัฒนา และติดผลที่สมบูรณ์ ควรให้ปุ๋ยน้ำตาลทางด่วนผสมแคลเซียม-โบรอน สังกะสีในระยะ1- 2 สัปดาห์ก่อนดอกบาน

5.)การให้ปุ๋ยทุเรียนหลังติดผล-ผลแก่

5.1)ครั้งที่ 1 ช่วยขยายขนาดผลระยะขึ้นลูก 5-6สัปดาห์หลังผสมเป็นปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูงได้แก่ 12-12-17+2Mg ,13-13-21,12-11-18,14-7-35,15-5-20,อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น
5.2)ครั้งที่ 2 หลังผลขยายใหญ่แล้วขนาดกระป๋องนม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วอายุ 7-8 สัปดาห์ให้ปุ๋ยโปแตสเซียมสูง ได้แก่0-0-50หรือ 7-10-35หรือ 15-5-20 อัตรา 2.5-3.0 กิโลกรัม/ต้น
5.3 )ปุ๋ยทางใบ
1)ปุ๋ยทางด่วน หรือน้ำตาลทางด่วนฉีดพ่นทุก ๆสัปดาห์ 5 ครั้งหลังดอกบาน ช่วยกระตุ้นเมตาโบลิซึม ผลอ่อนเจริญเติบโตเร็ว
2) วิธีที่ 2 ดำเนินการดังนี้
2.1)ระยะหางแย้ไหม้ หรือขึ้นหนามใช้ปุ๋ยน้ำ 14-14-14+TE อัตรา 300 มิลลิลิตร ผสม ยูโธนิค 100 มิลลิลิตร+ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ที่ผลและและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.2) ระยะผลอ่อน 30 วันหลังดอกบานขนาดผลเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมสาหร่ายสะกัดผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่น ที่ผลและให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.3) ระยะผลอาย 60 วันขนาดกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางผล 3 นิ้วใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัมผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ ที่ผลและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.4) ผลอายุ 3 เดือนหรือ 90 วันขนาดกล่องทิชชู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถึงเก็บเกี่ยว ให้สังเกตหากผลมีการเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ ก็ให้ลดปุ๋ยเกล็ดอาหารเสริมและฮอร์โมน หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตามดัชนีของแต่ละพันธุ์ เช่น หมอนทอง 120-135 วัน ปลิงบวม ก้านแข็ง หนามแห้งขึ้นไข ขั้วแข็งสาก เส้นกลางพูเด่น เคาะฟังเสียงโปร่ง

ถ้าเป็นคำตอบข้อที่ 1 รวมอาการกิ่งแห้งด้วยไหมครับ เพราะตอนนี้กิ่งที่มีอาการคือใบร่วงและกิ่งแห้งตายจากปลายกิ่งลงมาเลยครับ

กิ่งนั้นจะตายจากปลายกิ่ง ใบร่วง เพราะถูกดึงอาหารไปหมด โดยเฉพาะ กิ่งเล็ก 1.5นิ้ว หากใหญ่กว่านั้นโอกาสรอดแต่อาจเหลือใบน้อยลงได้
ติดผลกิ่งเล็กเกินไปอาหารในกิ่งไม่พอแล้วก็แห้งตายไป

ขอบคุณครับอาจารย์