ปลูกทุเรียน ไว้ 4-5 ต้น อายุ 6-7 ปี ไม่มีผลเลย บางปีมาแค่ 2-3 ลูก

ปลูกทุเรียน ไว้ 4-5 ต้น อายุ 6-7 ปี ไม่มีผลเลย บางปีมาแค่ 2-3 ลูก

1 Like

ันธ์ุอะไรครับ
ถ้าเป็นพันธ์ุหมอนทอง อาจจะสอนดอก1-2ปีนะครับ
ปีหน้า ตอนนี้บำรุงต้นด้วย16-16-16ประมาณปลายกันยายน ใส่ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24
งดน้ำช่วงหมดฝน รอทุเรียนออกดอก

2 Likes

ขอบคุณครับ จะไปปรับปรุงดู