ขุดสระใหม่ครับเพื่อนำไปถมที่ปลูกบ้านลึกประมาณ4-5เมตรแต่ขอบสระแต่งเป็นขั้นบันไดเลี้ยงปลาจะโตหรือเปล่าครับ

ขุดสระใหม่ครับเพื่อนำไปถมที่ปลูกบ้านลึกประมาณ4-5เมตรแต่ขอบสระแต่งเป็นขั้นบันไดเลี้ยงปลาจะโตหรือเปล่าครับ

3 Likes