ผมลงทุนปลูกปาล์มพื้นที่ 4 ไร่ แต่ขาดช่วงดูแลเป็นเวลานาน 6 ปีผลผลิตที่ออกมาไม่ค่อยดี จะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ด

ผมลงทุนปลูกปาล์มพื้นที่ 4 ไร่ แต่ขาดช่วงดูแลเป็นเวลานาน 6 ปีผลผลิตที่ออกมาไม่ค่อยดี จะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดีๆบ้างครับ

1 Like

ยาง 6 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 14-14-21

อาจต้องดูพื้นที่ และต้นว่าเป้นยังไง มีรูปไหม

1.ฟื้นฟู ทำความสะอาดแปลง ตัดแต่งทาง
2.ให้ปุ๋ยคอกเก่า 1.5-2.0 ตัน ปู๋ย 16-16-16 อัตรา 3-5 กิโลกรัม/ต้น
3. ให้อาหารเสริมธาตุรอง
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ
หลังจากปาล์มฟื้นแล้วให้ใส่ปุ๋ยสุตรแนะนำ
การให้ปุ๋ยปาล์มดังนี้

1 Like