ระหว่างข้าว41.29ตัวไหนได้น้ำหนักดีคับ

ระหว่างข้าว41.29ตัวไหนได้น้ำหนักดีคับ

1 Like

กข41ผลผลิตประมาณ700โล/ไร่ กข29ประมาณ850โล/ไร่ครับ