อยากทราบราคาปุ๋ยบ้านเพื่อนๆแต่ละยี่ห้อแต่ละสูตรเท่าไรกันบ้างครับช่วยเม้นบอกทีแถวบ้าน46-0-0/720 18-46-0/1150 0-0-60/700

อยากทราบราคาปุ๋ยบ้านเพื่อนๆแต่ละยี่ห้อแต่ละสูตรเท่าไรกันบ้างครับช่วยเม้นบอกทีแถวบ้าน46-0-0/720 18-46-0/1150 0-0-60/700