ข้าว พันธ์.กข49 อายุ60วันต้องหว่านปุ๋ยสูตรอะไรครับ

ข้าว พันธ์.กข49 อายุ60วันต้องหว่านปุ๋ยสูตรอะไรครับ

เตรียมใส่ 46-0-0 รับท้องเลยครับ ใส่ 20 กก./ไร่

1 Like