แนวโน้มราคาทุเรียนอีก 5-10 ปีจะเป็นอย่างไรบ้างครับ

แนวโน้มราคาทุเรียนอีก 5-10 ปีจะเป็นอย่างไรบ้างครับ

1 Like

ตอบยากเลยครับ คนอาจจะปลูกกันเยอะขึ้น แต่ก็ไม่แน่ว่าคนกินจะเยอะขึ้นไหม