มันสําปะหลังระยอง 5 ปลุกตั้งแต่ปีใหม่ 2 เดือนกว่าสภาพเกิดจากเพลี้ยแป้งจะมีโอกาสหายไหมครับ มันน้ำหยดจะไถทิ้งก็เสียดายจะมี

มันสําปะหลังระยอง 5 ปลุกตั้งแต่ปีใหม่ 2 เดือนกว่าสภาพเกิดจากเพลี้ยแป้งจะมีโอกาสหายไหมครับ มันน้ำหยดจะไถทิ้งก็เสียดายจะมีวิธีไหนแก้ไขบ้างครับ

หมายถึงยอดไม่แตกใช่ป่าวครับ ช่วงอายุ 1-4 เดือนให้ถอนทิ้งไปทำลายนอกแปลงดีกว่าครับ แต่ถ้าแก่กว่านั้นให้ลองตัดยอดแล้วพ่นสารเอา

1 Like