สอบถามผู้รู้ครับ แคลเซียมคลอไรด์ฉีดด้วยความเข้มข้น5% หมายความว่าอย่างไรครับ และถ้าน้ำ20ลิตรควรใส่แคลเซียมคลไรด์เท่าไหร่ถ

สอบถามผู้รู้ครับ แคลเซียมคลอไรด์ฉีดด้วยความเข้มข้น5% หมายความว่าอย่างไรครับ และถ้าน้ำ20ลิตรควรใส่แคลเซียมคลไรด์เท่าไหร่ถึงได้ความเข้มข้น5%ครับ