มะขามกระดานปลูกมา 5 ปีต้นสูงประมาณ5 เมตร ทรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ไม่เคยออกดอกออกผล เพราะ อะไรครับ

มะขามกระดานปลูกมา 5 ปีต้นสูงประมาณ5 เมตร ทรงพุ่มเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 เมตร ไม่เคยออกดอกออกผล เพราะ อะไรครับ

2 Likes

ปกติมะขามเป็นไม้ผลที่ไม่ค่อยปัญหาการออกดอกติดผลเท่าไรนักถ้าปลูกด้วยกิ่งทาบ จะใช้เวลา 3 ปี ถ้าปลูกจากเพาะเมล็ดจะใช้เวลา 5-8 ปี แต่ก้ยังสงสัยต้นมะขามที่ปลูกมีกี่ต้น ถ้าต้นเดียวอยู่ข้างบ้าน หรือหัวไร่ปลายนา อาจจะแสงไม่เพียงพอ ขาดการดูแลที่เหมาะสม