ต้นทุเรียนอายุ 5-6ปีขุดขึ้นมาแล้วย้ายที่ไปปลูกที่ใหม่ อยากทราบว่าใด้ไหมครับแล้วมันจะรอดไหมครับ

ต้นทุเรียนอายุ 5-6ปี
ขุดขึ้นมาแล้วย้ายที่ไปปลูก
ที่ใหม่ อยากทราบว่า
ใด้ไหมครับ
แล้วมันจะรอดไหมครับ

1 Like

ต้นทุเรียนอายุ 5-6ปีขุดขึ้นมาแล้วย้ายที่ไปปลูกที่ใหม่ อยากทราบว่าใด้ไหมครับแล้วมันจะรอดไหมครับ
1.ทุเรียนแคระแกรนต้องมีสาเหตุจากรากขดหรือไม่ ถ้ารากขด ก็อย่าหลังผลอะไรมาก
2.การขุดล้อมทุเรียนโอกาสรอดต่ำมากๆ และค่าใช้จ่ายสูง และลงปลูกแล้ว%รอดต่ำอีก
3.สู้ซื้อต้นที่เป็นกิ่งกะโดงมาปลูกใหม่แล้วเสริมราก 3 รากโตเร็ว ออกผลเร็ว หรือซื้อที่เขาเสริมรากมาแล้วมาปลูก็ได้

1 Like