ผลโหวตโพลส้มและพืชผัก ประจำวันที่ 5 เมษายน - 8 เมษายน 2564 จากโพลชุมชนเรื่องโรคพืชของส้มและศัตรูพืชของพืชผักใน Kaset Go ผลดังนี้

ผลโหวตโพลส้มและพืชผัก ประจำวันที่ 5 เมษายน - 8 เมษายน 2564
จากโพลชุมชนเรื่องโรคพืชของส้มและศัตรูพืชของพืชผักใน Kaset Go ผลดังนี้
.
ผลโหวตจากชาวสวนส้มในชุมชนจำนวน 23 คน
โรคพืชในส้มที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 โรคเมลาโนส/ราน้ำหมาก 48 %
อันดับ 2 โรคที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร 48 %
อันดับ 3 โรคทริสเตช่า 4 %
.
ผลโหวตจากชาวสวนพืชผักในชุมชนจำนวน 158 คน
ศัตรูพืชของพืชผักที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 หนอนชอนใบ 40 %
อันดับ 2 เพลี้ยแป้ง 23 %
อันดับ 3 เพลี้ยไฟ 19 %
อันดับ 4 เพลี้ยอ่อน 18 %
.
โรคเมลาโนส/ราน้ำหมาก สามารถอ่านต่อในลิ้งนี้ได้เลย!!!


.
ส่วนคำแนะนำในการจัดการหนอนแมลงวันชอนใบ จากผู้เชี่ยวชาญเกษตรโก อาจารย์สุเทพ สหายา ใช้วิธีผสมผสานดังนี้
1.วิธีกล ใช้การตัดใบ หรือเก็บหนอนไปทำลาย ในช่วงไม่รุนแรงจะลดการระบาดได้
2.การใช้สารสกัดจากพืช เช่น เมล็ดสะเดาบด หางไหล ข่าแดง ตะไคร้หอม
3.การใช้สารเคมี
-กลุ่ม 1โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส ไดอะซินอน ไตรคลอร์ฟอน
-กลุ่ม2ฟิโพรนิล
-กลุ่ม3เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน
-กลุ่ม5สไปนีโทแรม
-กลุ่ม 6อีมาเมกติน
-กลุ่ม 13คลอร์ฟีนาเพอร์
-กลุ่ม15 ลูเฟนนูรอน โนวาลูรอน (ฆ่่าตัวอ่อน คุมไข่ในท้องตัวแม่)
-กลุ่ม 18เมทอกซี่ฟีโนไซด์
-กลุ่ม22 อินดอกซาคาร์บ
-กลุ่ม28คลอแรนทรานิลโพรล ฟลูเบนไดเอไมด์
-กลุ่มสารผสมสำเร็จรูป กลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน

*หมายเหตุ ควรใช้สารหลายๆกลุ่มสลับกันจะดีกว่าการมาบวกกัน เพราะยาอาจจะต้านฤทธิ์กัน
.
เปอร์เซ็นของโรคพืช และ ศัตรูพืช คิดจากจำนวนชาวไร่-ชาวสวนที่ร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด
.
เกษตรกรพึงระวังโรคพืชและศัตรูพืชที่ระบาดในช่วงนี้ อย่าลืมหมั่นตรวจสวนและไร่เพื่อป้องกันโรคและดูแลแก้ไขไม่ให้ระบาด
.
ติดตามและร่วมตอบโพลทุกสัปดาห์ได้ใน Kaset Go!

18 Likes

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีค่ะ

2 Likes

ขอบคุณค่ะได้ความรู้เพิ่มสำหรับมือใหม่อย่างเรา🙏

1 Like

ขอบคุณครับ ข้อมูลดีมากครับ

1 Like

ขอบคุณคะ

1 Like

ยอดเยี่ยม

1 Like