ฟิโพรนิล5%W/VSC+คาร์เบนดาซิม50%W/VSCผสมกันได้ไม่ครับ

ฟิโพรนิล5%W/VSC+คาร์เบนดาซิม50%W/VSCผสมกันได้ไม่ครับ

1 Like

ดูจากสูตรเป็นสูตร SC ทั้งคู่น่าจะผสมกันได้ อย่างไรก็ตามเพื่อความแน่ใจให้ลองผสมในขวดน้ำ 1.5ลิตร แล้วเขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 15นาที ถ้าไม่แยกชั้น หรือตกตะกอน แสดงว่าเข้ากันได้

3 Likes