จำหน่ายหน่อกล้วย -หน่อกล้วยน้ำว้า พันธ์ุปากช่อง 50 หน่อละ 35 บาท-หน่อกล้วยหอมทอง หน่อละ 10 บาท-หน่อกล้วยหักมุกหน่อละ 5

จำหน่ายหน่อกล้วย
-หน่อกล้วยน้ำว้า พันธ์ุปากช่อง 50 หน่อละ 35 บาท
-หน่อกล้วยหอมทอง หน่อละ 10 บาท
-หน่อกล้วยหักมุกหน่อละ 50 บาท 10 หน่อขึ้นไป 45 บาท

พิกัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
เข้ามาชมสวนได้เลยค่ะ 0846426074

12 Likes

สนใจหน่อกล้วยหอมค่ะ